Sveriges Bryggerier värnar Systembolagets monopol

By 30 januari, 2019Nyheter

I en replik på DN Debatt (28/1) framför branschföreningen Sverige Bryggerier att den kontrollerade försäljningen och Systembolagets ensamrätt måste bevaras för att bibehålla en sund svensk alkoholpolitik.

Sveriges Bryggerier delar uppfattningen som framförts på DN debatt av alkoholforskarna Sven Andréasson, Johanna Gripenberg, Thor Norström och Mats Ramstedt om att en avreglering riskerar att öka missbruk och riskbruk av alkohol. Sveriges Bryggerier är också tydliga med att gårdsförsäljning inte bör ske på bekostnad av den goda service som Systembolaget i dag erbjuder lokala bryggerier. Eventuell gårdsförsäljning måste vara förenlig med Systembolagets monopol.

Läs hela artikeln här.