Trots de senaste årens starka tillväxt på marknaden upplever många svenska alkoholproducenter dålig lönsamhet. Det har riktats kritik mot krångliga regelverk för produktion, höga skatter och rigida regler för marknadsföring och försäljning. I ljuset av detta har röster höjts för att ge producenterna möjlighet att sälja öl, vin och sprit direkt till konsument, vid sidan av Systembolaget.

Men utredningar har visat att gårdsförsäljning är oförenligt med Systembolagets monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker. Att tillåta gårdsförsäljning skulle resultera i okontrollerad avreglering av marknaden för försäljning av alkohol.

Det finns andra, mindre riskfyllda sätt att förbättra villkoren för småskaliga producenter:

Regelverket kring tillverkning av alkohol kan förenklas.

Det skulle sänka trösklarna för engagerade entreprenörer att komma igång med sin verksamhet. Dagens regelverk är omfattande och komplicerat, särskilt när det gäller spritproduktion.

Skatten på de första producerade volymerna alkohol kan sänkas.

Sveriges alkoholskatt är bland de högsta i världen. Det uppmuntrar till införsel och smuggling. Samtidigt har småproducenter svårt att uppnå den nivå av lönsamhet som krävs för återinvestering i produktionen. En skattesänkning på de första producerade och sålda volymerna skulle kunna vara ett sätt att avhjälpa denna situation. Den kan omfatta även utländska tillverkare och behöver därmed till skillnad från gårdsförsäljning inte vara diskriminerande enligt EU-rätten.

Reglerna för provsmakning av öl, vin och sprit bör förtydligas.

Det är redan tillåtet för svenska producenter att erbjuda provsmakning på tillverkningsplatsen. Men vad som ska betraktas som provsmakning och hur många glas som får serveras bestäms av lokala tjänstemän i kommunerna. Detta resulterar i att vad som anses vara en provsmakning kan skifta stort från kommun till kommun. Tydligare nationella riktlinjer kan vara ett sätt att göra besöksnäringen mer attraktiv för turister.

Stor potential bör också finnas i att utveckla Systembolagets e-handel.

Sedan juli 2019 kan Systembolagets kunder beställa varor från det fasta, tillfälliga och beställningsbara sortimentet för hemleverans, överallt i landet. Med denna typ av tjänster finns det möjlighet att ytterligare lyfta fram och underlätta för svenska mikroproducenter.

Systembolagets sortiment för lokalt och småskaligt tillverkad dryck kan utökas ytterligare.

Producenterna som finns representerade i sortimentet garanteras idag distribution i upp till tio lokala butiker. Detta skulle kunna utökas ytterligare. Systembolaget skulle också kunna öppna logistikcentrum i Skåne och Småland för att komma närmare småproducenterna och skapa bättre förutsättningar för distribution och lagerhållning.