Systembolaget avgörande för bryggerinäringens tillväxt

By 15 juli, 2020Nyheter

Gårdsförsäljning – hjälpa eller stjälpa? Viljan att driva fram en besöksnäring ute på bryggerierna får inte riskera att i själva verket sätta krokben för branschen. Föreningarna Sveriges Bryggerier och Sveriges Oberoende Småbryggerier lyfter Systembolagets avgörande betydelse för bryggerinäringens tillväxt i gemensam debattartikel.

Artikelförfattarna klargör i Aftonbladet 15 juli att ett stort antal av de svenska bryggerierna har besöksverksamhet där man serverar smakprov av egenproducerade öl. Att då kunna sälja starköl för take-away är en service som ofta efterfrågas. Men försäljning av öl på Systembolaget är betydligt viktigare än att sälja starköl på det egna bryggeriet. Att värna om Systembolaget är för Sveriges Bryggerier och Sveriges Oberoende Småbryggerier därför helt naturligt även i diskussionen om gårdsförsäljning.

Systembolaget har genom sitt sortiment ”Lokalt och småskaligt”, som introducerades 2014, bidragit till bryggeriernas möjlighet att etablera sig och växa. De små bryggerierna erbjuds möjligheten att sälja sina drycker i Systembolagets butiker lokalt, och dessutom är varorna beställningsbara till alla butiker över hela landet. När Systembolagets lokala sortiment introducerades 2014 fanns det 97 bryggerier med 412 drycker i sortimentet Lokalt och småskaligt. Nu finns det över 300 småskaliga bryggerier i sortimentet med drygt 2700 produkter. Det småskaliga sortimentet växer snabbt och försäljningsvolymen har mångdubblats under de här sex åren. För många små bryggerier är Systembolaget med dess lokala och småskaliga sortiment avgörande.

Enligt undersökningar gjorda av Sveriges Bryggerier och Sveriges Oberoende Småbryggerier har flertalet medlemmar också ställt sig skeptiska till lönsamheten i att ha en butik och försäljning på produktionsplatsen, även om det skulle gynna besöksnäringen. Många menar att det istället skulle vara bättre med stadigvarande provsmakningstillstånd, vilket skulle gynna besöksverksamheten och ge bryggerierna möjlighet att presentera sina produkter. I dag råder tyvärr ett krångligt ansökningsförfarande som varierar stort mellan kommunerna.

Att ta bort Systembolaget med dess lokala sortimentet ”i utbyte” mot gårdsförsäljning vore direkt dåligt för väldigt många av våra svenska bryggerier, menar artikelförfattarna Anna-Karin Fondberg, VD Sveriges Bryggerier, och Johan Håkansson, ordförande för Sveriges Oberoende Småbryggerier.

Läs hela debattartikeln här.