Ny rapport: Förslaget om gårdsförsäljning hotar Systembolaget

By 27 september, 2022Nyheter, Övrigt

Gårdsförsäljning är inte förenligt med Systembolagets monopol. Det är slutsatsen i en ny rapport från Svenska institutet för europeiska studier, Sieps. Författare till rapporten är Graham Butler, biträdande professor i juridik vid Århus universitet i Danmark. Han menar att Systembolaget vilar på skakig grund. Det rapporterar tidningen Accent.

Graham Butler är expert på lagstiftningen i EU. Han har i sin forskning fördjupat sig i statliga monopol. I rapporten skriver han att Sverige med förslaget om gårdsförsäljning försöker kringgå det egna alkoholmonopolet.

Gårdsförsäljning skulle i praktiken innebära att svenska varor gynnas på bekostnad av varor från andra EU-länder.

Graham Butler skriver: ”Systembolagets fortsatta existens skulle stå på bräcklig grund i varje förslag som Sverige skulle lägga fram om att tillåta inhemskt producerade alkoholhaltiga varor att säljas utanför det statliga monopolet, medan alkoholvaror tillverkade i andra EU-stater inte skulle göra det. Det är mycket tveksamt om gårdsförsäljning, i en stat som har ett statligt monopol, går att förena med den fria rörligheten för varor i EU-lagstiftningen.”

Läs hela artikeln i Accent här.

Läs hela Sieps rapport här.