Nu utreds gårdsförsäljning

By 15 november, 2020Nyheter, Övrigt

I ett pressmeddelande (14/11) tillkännager regeringen att en särskild utredare tillsätts för att fastställa om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas.

Utredare blir Elisabeth Nilsson, före detta landshövding i Östergötland. Senast den 7 december 2021 ska utredningens resultat presenteras.

Tre huvudsakliga delar ska ingå i utredningen:

  • En EU-rättslig analys som klargör om gårdsförsäljning kan införas utan att diskriminering av alkoholhaltiga drycker från andra medlemsländer föreligger
  • En bedömning av om det är nödvändigt att begränsa gårdsförsäljning till att omfatta enbart producenter på landsbygden eller småskalig tillverkning
  • En analys av eventuella folkhälsokonsekvenser

Utredningen ska även granska de kommersiella effekterna av gårdsförsäljning för näringslivet och landsbygden.

”Om det bedöms vara juridiskt och EU-rättsligt möjligt att införa gårdsförsäljning ska utredaren föreslå formerna för det”, skriver regeringen.

En grundförutsättning i utredningen är att gårdsförsäljning inte får införas på bekostnad av Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Tillsättningen av utredningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs hela regeringens pressmeddelande här.

Läs direktiven för utredningen här.