Gårdsförsäljning.info är en informationssida som skapats och drivs av en grupp svenska dryckesföretag och producenter de representerar. Har du frågor eller synpunkter kontakta oss gärna på redaktion@gardsforsaljning.info

Gårdsförsäljning.info finns även på Twitter @Gardsforsaljn och på Facebook @Gardsforsaljning

Om oss

Gårdsförsäljning.info är en informationssida som skapats och drivs av en grupp svenska dryckesföretag. Bolagen bakom initiativet är alla leverantörer som tillsammans med sina producenter verkar för en sund alkoholmarknad och att Sverige långsiktigt har en stabil och välfungerande alkoholpolitik.

Syftet med initiativet är att bidra till en konstruktiv diskussion i gårdsförsäljningsfrågan genom att samla fakta och perspektiv för att visa på frågans komplexitet. Frågan om gårdsförsäljning har både utretts och debatterats flitigt de senaste åren, men fortfarande finns aspekter av frågan som lätt glömts bort eller förbises.

Gårdsförsäljning.info vill på sakliga grunder reda ut vilka egentliga effekter tillåten gårdsförsäljning kan förväntas ha, både i termer av sysselsättningspotential, folkhälsa, internationell handel och europarättsliga aspekter kring Systembolagets ställning.

Initiativet stöds av Winemarket Nordic, The Wine Team Global, Giertz Vinimport, Chris Wine & Spirits samt Iconic Wines. Initiativtagarna är positiva till svensk dryckesproduktion och hantverk, men värnar den svenska modellen med kontrollerad försäljning och likabehandling av ursprung.