Konkurrensverket har överlämnat rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

By 27 juni, 2018Nyheter

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Konkurrensverket redogör bland annat för situationen avseende Systembolagets pågående översyn av sortimentsmodellen samt kommenterar läget när det gäller frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Du hittar hela rapporten här