”Klokast inte pröva gårdsförsäljning”

By 28 mars, 2023Nyheter, Övrigt

Gårdsförsäljning strider mot EU-rätten och äventyrar det svenska alkoholmonopolet. Det skriver Carl Wetter, tidigare domare i EU-tribunalen, i SvD. (23/3)

I artikeln redogör Carl Wetter för de EU-rättsliga problemen med det senaste förslaget om gårdsförsäljning.

Ett viktigt problem med förslaget är att det strider mot EU:s regler om fri rörlighet på den inre marknaden. Om gårdsförsäljning tillåts kommer det inte vara möjligt för producenter från andra EU-länder att sälja sina produkter i Sverige på samma villkor som inhemska aktörer.

När Sverige gick med i EU var det långt ifrån självklart att vi skulle få behålla vårt alkoholmonopol. EU:s regler tillåter nya medlemsstater att behålla handelsmonopol så länge de inte är diskriminerande.

Gårdsförsäljning skulle vara diskriminerande för utländska producenter. Därför riskerar Systembolaget att ifrågasättas i en framtida domstolsprövning om regeringen går vidare med förslaget.

”Det är nog klokt att inte öppna Pandoras ask. Är olyckorna väl ute, kan det visa sig svårt att stoppa tillbaka dem” skriver Carl Wetter.

I SvD har två repliker publicerats på Carl Wetters artikel, undertecknade av företrädare för Timbro och branschföreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier.

Carl Albinsson, EU-ansvarig på Timbro, skriver att det är hög tid att införa gårdsförsäljning eftersom det skulle göra Sverige ”lite friare och mer likt ett normalt europeiskt land” (SvD, 24/3). Han avfärdar Carl Wetters kritik mot förslaget som ”skrämselpropaganda”.

Sveriges Oberoende Småbryggerier argumenterar i sin replik (SvD, 27/3) för att Sverige behöver modernisera alkohollagen. Enligt branschföreningen består det riktiga hotet mot Systembolaget i att svenska konsumenter inte har möjlighet att köpa med sig några flaskor hem efter ett besök hos sin lokala alkoholproducent.

Läs hela Carl Wetters artikel i SvD här.

Läs hela repliken från Timbro här.

Läs hela repliken från Sveriges Oberoende Småbryggerier här.