IOGT-NTO replikerar på gårdsförsäljningsutredarens debattartikel

By 9 december, 2021Nyheter

En av aktörerna som replikerade på Elisabeth Nilssons debattartikel om sin utredning var IOGT-NTOs Lucas Nilsson och Magnus Jonsson.

Författarna menar att Elisabeth Nilsson drar ett antal felaktiga slutsatser i sitt betänkande och att gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets monopol. De menar att med gårdsförsäljning upphör Systembolagets ensamrätt över alkoholförsäljning. Då skulle även monopolet upphöra vid en prövning i EU-domstolen som sannolikt skulle komma fram till att Sverige genom gårdsförsäljning bryter mot de åtagande som låg till grund för att detaljhandelsmonopolet fick behållas vid Sveriges EU-inträde.

I artikeln framkommer det att ett rättsligt utlåtande som IOGT-NTO beställt av advokatbyrån Cederquist också kommer fram till gårdsförsäljning skulle ses som diskriminerande mot utländska aktörer.

Läs hela repliken här.