Intern rapport: Gårdsförsäljning är en dödsstöt för Systembolaget

By 17 april, 2023Nyheter, Övrigt

Det finns “en stork risk” för att gårdsförsäljning skulle innebära döden för Systembolagets monopol. Detta enligt en intern rapport från Socialdepartementet som bland annat Svenska Dagbladet (16/4) har tagit del av.

”Gårdsförsäljning tillåter privata vinstintressen i detaljhandeln och ökar tillgängligheten, vilket går emot skälen för monopolet”, står det i rapporten.

Socialdepartementets rapport bygger på remissvar och synpunkter som har lämnats in om den statliga utredningen om gårdsförsäljning från december 2021. Den slår fast att utredningens förslag inte uppfyller direktivet om att Systembolagets alkoholmonopol måste säkras.

Analysen i socialdepartementets rapport gör dessutom gällande att det kommer vara ”mycket svårt eller omöjligt” att rulla tillbaka reformen när gårdsförsäljning väl har införts eftersom det i praktiken skulle innebära att Sverige inför ett nytt monopol, vilket inte är tillåtet enligt många experter på EU-rätt.

Läs hela artikeln i SvD här.