Intensiv debatt om gårdsförsäljning

By 31 januari, 2023Nyheter, Övrigt

Mediedebatten om gårdsförsäljning har intensifierats under den senaste månaden.

Två jordbrukare från Särtshöga vingård i Östergötland kritiserar regeringen för att den ännu inte gett något besked om gårdsförsäljning i ett debattinlägg i Aftonbladet (26/12). Debattören Mattias Svensson stämmer in i kritiken i en ledartext i Svenska Dagbladet (28/12). Han skriver att gårdsförsäljning skulle göra Sverige friare, men argumenterar också för att Systembolagets monopol borde avskaffas.

På Di debatt (4/1) argumenterar tre branschföreträdare tillsammans med en skånsk lokalpolitiker för att gårdsförsäljning inte utgör något hot mot Systembolaget eller folkhälsan.

Den positiva bild av gårdsförsäljning som förmedlas av debattörerna utmanas i bland annat Aftonbladet, Katrineholms-Kuriren och Arbetet.

Journalisten Martin Klepke håller inte med om att gårdsförsäljning kan införas utan att Systembolagets monopol äventyras. I en ledartext i Arbetet (24/1) skriver han att syftet med gårdsförsäljning i själva verket är just att avskaffa alkoholmonopolet.

I Aftonbladet (15/1) ger sig även Jan Guillou in i debatten. Han lyfter fram fördelarna med att bibehålla Systembolagets monopol. Att privatisera Systembolaget skulle slå sönder världens mest effektiva organisation för distribution av vin, menar han.

Jan Guillou får medhåll av Katrineholms-Kurirens politiska redaktör Niklas Otto Olsson. I en krönika (30/12) argumenterar han för att gårdsförsäljning är ett förslag som undergräver det viktiga alkoholpolitiska redskap som Systembolagets försäljningsmonopol utgör. Systembolaget bidrar till ansvarsfull alkoholkonsumtion, samtidigt som det ofta ger mindre och lokala bolag tillgång till en större marknad, skriver Niklas Otto Olsson.

Klicka här för att komma till artikeln i Arbetet.

Här finns hela Jan Guillos text i Aftonbladet.

Läs hela artikeln i Katrineholms-Kuriren här.

Här finns debattartikeln i Di, här kan du läsa Mattias Svenssons text och från december och här hittar du debattartikeln från företrädarna för Särtshöga vingård.