Gårdsförsäljningsutredningen presenteras

By 9 december, 2021Nyheter

Den 9 december presenterades Elisabeth Nilssons gårdsförsäljningsutredning. Samma dag publicerade utredaren en debattartikel i Dagens Nyheter som summerade betänkandets huvudsakliga förslag. I korthet menar Nilsson att utredningens förslag är förenligt med EU-rätten givet förslagens, enligt henne, restriktiva utformning.

Nilsson föreslår i korthet att gårdsförsäljning kan vara möjligt med nedan förslagna utformning:

  • Ett småskalighetskrav som innebär att dryckestillverkare som får bedriva gårdsförsäljning får ha produktionsvolymer som får vara högst 75 000 liter sprit, 500 000 liter öl/cider eller 200 000 liter jästa drycker (t.ex. vin).
  • Ett hantverksmässighetskrav som innebär att den karaktärsgivande delen av tillverkningen ska ske på platsen. Det ska alltså inte vara tillräckligt att bara exempelvis blanda inköpta komponenter.
  • Försäljning får endast ske i samband med ett studiebesök eller en föreläsning som har anknytning till alkoholdrycken.
  • Maximal försäljningsvolym om 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter andra jästa drycker och 3 liter starköl till varje enskild person och besök.

Förslaget ledde till en bredare debatt och till Nilssons debattartikel inkom det repliker från bland annat Lucas Nilsson (IOGT-NTO), Benjamin Dousa (Timbro), Carl B Hamilton (L, f.d. riksdagsledamot), Kajsa Leander (Dryckesakademien) och Anitra Steen (f.d. vd för Systembolaget).

Läs hela debattartikeln här.