Gårdsförsäljningsdebatten “lider av svårartat hyckleri”

By 30 januari, 2022Nyheter

I Aftonbladet Debatt den 16 januari 2022 argumenterar två tidigare vd:ar för Systembolaget, Anitra Steen och Gabriel Romanus att det rådande gårdsförsäljningsförslaget i själva verket handlar om att ge alkoholproducenter möjlighet att bedriva detaljhandel. Debattörerna menar på att frågan har målats upp som ett landsbygdsfrämjande initiativ när det i själva verket handlar om en stegvis avveckling av detaljhandelsmonopolet. Steen och Romanus påpekar att EU-kommissionen, om gårdsförsäljningsförslaget blir verklighet, kan komma att skjuta ned detaljhandelsmonopolet. Skulle detta ske är det inte säkert att Sverige skulle kunna ”backa bandet”.

Sofia Nilsson (C), ledamot i socialutskottet replikerade på ovannämnda debattartikel. Hon menar att gårdsförsäljningsutredningens direktiv varit tydliga och att förslaget är utformat på ett sätt som inte hotar Systembolagets ställning. I slutrepliken vidhåller dock Steen och Romanus att utredningen trots direktiven inte kan ”garantera att en svensk gårdsförsäljning går att förena med bevarat detaljhandelsmonopol i övrigt. Den frågan kan bara avgöras av EU-domstolen.”

Läs debattartikeln här, Sofia Nilssons replik här, samt slutrepliken här.