“Gårdsförsäljning splittrar partierna”

By 25 juli, 2022Nyheter

I slutet av förra året publicerades utredningen ”En möjlighet till småskalig försäljning av alkoholdrycker”. Under våren har berörda intressenter haft möjlighet att skicka in remissvar med synpunkter på förslaget. Mottagandet av utredningen har under remisstiden varit blandat. Även bland riksdagspartierna råder fortsatt splittring i frågan. Det rapporterar Dagens industri.

Det finns starka argument mot gårdsförsäljning. EU kan bedöma att gårdsförsäljning är oförenligt med Systembolaget, vilket skulle äventyra Sveriges alkoholmonopol. Förslaget kan också medföra risker för svensk folkhälsa, skriver Di.

Bland riksdagspartierna är flera av uppfattning att den svenska alkoholmodellen i första hand måste säkras. Miljöpartiet anser att gårdsförsäljning enbart ska få bedrivas om det inte riskerar Systembolagets ställning. Denna uppfattning delas av Kristdemokraterna och Liberalerna.

Vänsterpartiet är starkt emot mot utredningsförslaget. Partiets ståndpunkt är att gårdsförsäljning skulle innebära ett avsteg från Sveriges sammanhållna alkoholpolitik.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet ser däremot positivt på gårdsförsäljning.

Läs hela artikeln i Di här.