Gårdsförsäljning fortsatt het fråga i riksdagen

By 4 januari, 2019Nyheter

Under 2018 års allmänna motionsperiod i riksdagen inkom 26 motioner som nämner gårdsförsäljning. Moderaterna är det parti som lämnade in flest motioner som nämner gårdsförsäljning (15), följt av Centerpartiet (8), Sverigedemokraterna (2) och Kristdemokraterna (1).

I Kristdemokraternas budgetmotion nämndes gårdsförsäljning särskilt, och partiet skriver där att deras ståndpunkt är att ”Systembolagets detaljhandelsmonopol ska värnas. Om gårdsförsäljning skulle visa sig vara förenligt med Systembolagets monopol så skulle vi se positivt på ett sådant införande. Där är vi dock inte i dag…Viktigt är dock att titta vidare på vilka möjligheter som kan stå till buds för att lokalt producerad alkohol ska kunna säljas, med ett bevarat Systembolag”.

Gårdsförsäljning nämns även i Centerpartiets budgetmotion där man kan läsa att ”gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker måste tillåtas”.