Gårdsförsäljning enbart om Systembolagets monopol bevaras

By 10 december, 2020Nyheter

Under förutsättning att Systembolagets försäljningsmonopol säkras är åtta av tio svenskar positiva till gårdsförsäljning av alkohol. Det visar en ny undersökning framtagen av LRF Lokal Mat & Dryck, Föreningen Svenskt Vin och föreningen Sveriges Producenter av Alkoholdrycker – som samtliga förespråkar gårdsförsäljning.

Av de tillfrågade i undersökningen svarade elva procent att de inte tycker att gårdsförsäljning ska tillåtas. Nio procent uppger att de saknar uppfattning i frågan.

I undersökningen ställdes även frågor om vilka de främsta fördelarna med gårdsförsäljning är. 69 procent av de tillfrågade svarade att gårdsförsäljning för dem handlar om att stödja lokala företagare, och 63 procent svarade att gårdsförsäljning gör det enklare att köpa lokalproducerad dryck.

Läs mer om undersökningen här.