Gårdsförsäljning är slutet för Systembolaget

By 6 februari, 2019Nyheter

Ulf Bernitz, professor i Europarätt vid Stockholms universitet, framför i en debattartikel i Dagens industri (4/2) sin syn på frågan om gårdsförsäljning.

Enligt januariöverenskommelsen ska gårdsförsäljning av alkohol utredas förutsatt att Systembolagets ställning säkras. Men idén om att förena gårdsförsäljning med Systembolagets monopol är inte genomförbar, skriver Ulf Bernitz. Jämförelser med Finland är heller inte tillämpliga. Den finska gårdsförsäljningen gäller enbart dryckeskategorier som inte diskriminerar utländska produkter.

Diskriminerande effekter för utländska alkoholproducenter skulle uppstå om gårdsförsäljning av öl, vin och sprit införs i Sverige, vilket strider mot EU-rätten. Vid en prövning i EU-domstolen skulle Systembolaget med stor sannolikhet fällas, bedömer Ulf Bernitz. Han skriver även att den svenska alkoholmarknaden i praktiken skulle avregleras som en direkt konsekvens av gårdsförsäljning. Det framgår tydligt av ett utredningsförslag om gårdsförsäljning från 2010.

Systembolagets uppgift är att skydda folkhälsan. Enligt professor Ulf Bernitz skulle gårdsförsäljning innebära en kompletterande säljkanal för svenska producenter och slå ett betydelsefullt hål i Systembolagets ställning. Det skulle markera att regeringen och riksdagen fäster mindre vikt vid uppgiften att skydda folkhälsan än tidigare.

Läs hela artikeln här.