EU-expert om varför gårdsförsäljning kan vara problematiskt

By 17 juni, 2022Nyheter

Accent intervjuar advokaten och EU-rättsexperten Joakim Sundbom om gårdsförsäljningsfrågan. Sundbom menar att det nya gårdsförsäljningsförslaget riskerar att bryta upp monopolet. Det ger signalen att ”man vill ha ett statligt monopol, men samtidigt tillåta att hundratals andra också bedriver detaljhandel. Det finns en stor risk att det anses rimma illa med de skäl Sverige angivit för att få behålla monopolet.”

Givet diskrepansen tror Sundbom att förslaget inte skulle tåla en objektiv granskning. Han är också särskilt förvånad över att utredaren tror att det kommer att gå att ”backa bandet” om det visar sig att förslaget inte skulle rimma väl med EU-rätten. Enligt Sundbom är detta en komplicerad fråga där EU-rätten är svårtolkad. Det är med andra ord inte en självklarhet att det skulle vara möjligt att backa bandet.

Läs hela artikeln här.