Debatt kring stundande gårdsförsäljningsutredning

By 10 november, 2021Nyheter, Övrigt

I DN Debatt den 8 november kritiserar Johan Håkansson, vd för Ängöl, styrelseledamot i föreningen Sveriges oberoende småbryggerier och expert i Gårdsförsäljningsutredningen utredningens stundande förslag. Håkansson avslöjar att utredningen som ska redovisas den 7 december sannolikt kommer att föreslå att försäljning av 0,7 liter sprit, 3 liter vin och 3 liter öl kommer blir tillåtet. Johan Håkansson vill se att gränsen för köp ökas till 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl.

Utredningen kommer också att föreslå att försäljning av alkoholhaltiga drycker endast kommer att vara tillåtet i samband med en provning eller rundtur och att gårdsförsäljning bara får ske där drycken i fråga tillverkas.

Därtill menar Håkansson på att utredningen kommer att begränsa gårdsförsäljning till producenter som tillverkar under en viss mängd dryck. För öl sägs gränsen ligga på maximalt 500 000 liter per år, detta sannolikt i syfte att gårdsförsäljning ska främja mindre producenter, vilket Håkansson inte håller med om.

Den 10 november publicerade DN repliker från IOGT-NTO och Alkoholpolitiskt forum. Lucas Nilsson och Magnus Jonsson på IOGT-NTO menar på att, till skillnad från vad Johan Håkansson påstår, skulle förslaget om gårdsförsäljning inte vara möjligt då det skulle strida mot EU:s konkurrensregler, vilket de två tidigare utredningarna i frågan kom fram till. Vidare skriver IOGT-NTO att den ofta förekommande jämförelsen med Finlands alkoholpolitik också är missvisande. Gårdsförsäljning av traditionella och alkoholsvaga bär- och fruktviner i Finland möjliggjordes innan Finlands EU-medlemskap. Finland har dessutom kritiserats av EU-kommissionen som menat på att gårdsförsäljning strider mot EU-rätten. Ett finländskt försök att utöka gårdsförsäljningen till starkare dryckeskategorier ledde till skarp kritik från EU-kommissionen och fick dras tillbaka.

Sven Andréasson på Alkoholpolitiskt forum argumenterar på samma linje. Även Andréasson påminner om att frågan om gårdsförsäljning utretts två gånger och att man båda gånger kommit fram till att det inte skulle vara förenligt med detaljhandelsmonopolet. ”När Sverige medgavs rätten att behålla sitt detaljhandelsmonopol för alkohol betonade EU-domstolen att monopolet motiverades av folkhälsoskäl och att alkoholpolitiken måste vara sammanhängande och systematisk för att uppnå detta folkhälsomål” och gårdsförsäljning skulle bli ett avsteg från den sammanhängande alkoholpolitiken som EU krävde för att Sverige skulle få behålla sitt detaljhandelsmonopol, skriver Andréasson. I denna fråga har inget förändrats på ett EU-rättsligt plan, menar skribenten.

Läs Johan Håkanssons debattartikel här. Läs IOGT-NTO:s replik här och Alkoholpolitiskt forums replik här.