Debatt i Almedalen: Gårdsförsäljning- Succé eller katastrof?

By 3 juli, 2018Nyheter


Under Almedalsveckan arrangerades en mängd seminarier. Ett antal av dessa berörde gårdsförsäljningsfrågan. På ett seminarium arrangerat av vodkaproducenten The Absolut Company med titel ”Gårdsförsäljning – Succé eller katastrof?” diskuterades vilka konsekvenser ett införande av gårdsförsäljning i Sverige skulle innebära.

Medverkade i seminariet gjorde Susanne Jensen, ​förbundsordförande på nykterhetsrörelsen Blå Bandet, Stina Algotson, vd på BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond), Emma Serner, vingårdsägare på Långmyre Vineri, Susanne Nyström, ledarskribent Eskilstuna-Kuriren och Max Eskilsson, statsvetare och ledarskribent på Trollhättans Tidning – Elfsborgs Läns Allehanda (TTELA).

Panelen hade olika syn på vad gårdsförsäljning skulle innebära.  Stina Algotson, vd på BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) och Emma Serner, vingårdsägare på Långmyre Vineri såg möjligheterna för små producenter och Sveriges besöksnäring. Max Eskilsson, ledarskribent på Trollhättans Tidning – Elfsborgs Läns Allehanda (TTELA) pekade på behovet att förbättra Systembolagets service.

Övriga paneldeltagare vad betydligt mer kritiska till ett införande av gårdsförsäljning.

– Att utreda frågan igen är ett slöseri med skattepengar. Två utredningar har redan gjorts och båda har kommit fram till samma sak: Att det inte går att kombinera gårdsförsäljning med vårt svenska alkoholmonopol, menade Susanne Nyström, ledarskribent Eskilstuna-Kuriren.

Blå Bandets förbundsordförande Susanne Jensen menade att det ligger starka kommersiella krafter bakom den opinion som driver frågan om gårdsförsäljning, trots tidigare utredningar.  Hon betonade vikten av att titta på hela bilden och väga in alla konsekvenser gårdsförsäljning skulle innebära.

– Frågan förenklas ofta i debatten till att handla om att turister som besöker våra vingårdar ska kunna köpa med sig en flaska vin hem. Men frågan är betydligt större än så, detta handlar om ett vägval – Vill vi ha kvar vårt alkoholmonopol eller inte? Och här är svenska folket tydliga – De flesta stödjer Systembolaget