Branschföreningens invändningar mot förslaget om gårdsförsäljning

By 10 maj, 2022Nyheter

Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) är en branschorganisation som representerar svenska producenter och importörer av vin och spritdrycker.

Föreningen anser att ett eventuellt införande av gårdsförsäljning måste bygga på lika villkor och att Systembolagets ställning inte får hotas. Det framgår av ett remissvar som SVL skickade in till regeringen den 10 maj.

SVL avstryker utredningsförslaget om det inte först kompletteras med ett svar på frågan om hur regeringen vid ett införande av gårdsförsäljning kommer säkerställa lika villkor på marknaden för alla producenter av alkohol, oavsett storlek, geografisk hemvist, ägarförhållanden och produktkategori.

Läs hela remissvaret från SVL här.