Är debatten om gårdsförsäljning onödig?

By 27 april, 2023Nyheter, Övrigt

Jörgen Hettne, professor i handelsrätt på Lunds universitet, anser att den pågående debatten om gårdsförsäljning är onödig. Det skriver han i en debattartikel i SvD (26/4).

I artikeln beskriver han sin syn på den rättsliga aspekten av frågan. Han menar att rättsläget är osäkert och att olika jurister har olika uppfattningar om huruvida gårdsförsäljning är förenligt med Systembolagets detaljhandelsmonopol eller inte.

Men även om utkomsten är oklar måste Sverige nu anmäla förslaget om gårdsförsäljning till EU-kommissionen eftersom det är en rättslig skyldighet enligt EU:s lagstiftning, skriver Jörgen Hettne.

Läs hela debattartikeln här.