Monthly Archives

juli 2022

“Gårdsförsäljning splittrar partierna”

By | Nyheter

I slutet av förra året publicerades utredningen ”En möjlighet till småskalig försäljning av alkoholdrycker”. Under våren har berörda intressenter haft möjlighet att skicka in remissvar med synpunkter på förslaget. Mottagandet av utredningen har under remisstiden varit blandat. Även bland riksdagspartierna…

Läs mer