Monthly Archives

december 2021

Sveriges bryggerier tveksamma till gårdsförsäljning

By | Övrigt

I Accent magasin intervjuas Sveriges bryggeriers  chef för kommunikation och samhällskontakt, Erika Danckwardt-Lillieström om gårdsförsäljningsfrågan. Hon menar att många bryggare gärna skulle se möjligheten att sälja produkter direkt till besökare, men inte till vilket pris som helst. Hon anser att…

Läs mer

Gårdsförsäljningsutredningen presenteras

By | Nyheter

Den 9 december presenterades Elisabeth Nilssons gårdsförsäljningsutredning. Samma dag publicerade utredaren en debattartikel i Dagens Nyheter som summerade betänkandets huvudsakliga förslag. I korthet menar Nilsson att utredningens förslag är förenligt med EU-rätten givet förslagens, enligt henne, restriktiva utformning. Nilsson föreslår…

Läs mer